prietokomer

Prietokomer je zariadenie, ktoré sa používa na meranie prietoku alebo množstva plynu alebo kvapaliny, ktorá sa pohybuje potrubím.

Existujú napríklad niektoré typy prietokomerov turbínového typu, elektromagnetický prietokomer, prietokomer s vírivým prietokom, ultrazvukový prietokomer a prietokomery premiestňovania

Väčšina z nich sa používa na meranie prietoku zemného plynu a tekutiny. Môžu sa použiť na presné meranie prietoku kvapalín, ktoré sú elektricky vodivé, žieravé a zmiešané s tekutinami a tuhými látkami. Sú široko používané v priemysle ropy, chemického inžinierstva, farmakológie, výroby papiera, elektrickej energie, ochrany životného prostredia a tak ďalej.

Séria FS-P Prietokomer s pozitívnym posunom (oválnym prevodom) pre motorový olej / naftový olej, hlavný typ prietokomerov s prietokovým posunom, sa používa na meranie tlaku v potrubí uzavretom pri plnom prúde toku tekutiny. Má dobrú adaptáciu a v podstate neregulovanú teplotu merania, zmenu tlaku a jednoduchú inštaláciu.

Načítava...