manometer

Meranie tlaku je analýza aplikovanej sily kvapalinou (kvapalinou alebo plynom) na povrchu. Tlak sa zvyčajne meria v jednotkách sily na jednotku plochy povrchu.

Na meranie tlaku a vákua bolo vyvinutých mnoho techník. Prístroje, ktoré sa používajú na meranie a zobrazovanie tlaku v integrovanej jednotke, sa nazývajú manometre alebo vákuové meradlá. Manometer je dobrým príkladom, pretože používa stĺpec kvapaliny na meranie a indikáciu tlaku. Podobne široko používaný ukazovateľ Bourdon je mechanické zariadenie, ktoré meria a indikuje a je pravdepodobne najznámejším typom meradla.

Podtlakomer je manometer používaný na meranie tlakov nižších než atmosférický tlak okolia, ktorý je nastavený ako nulový bod, v záporných hodnotách (napr .: -15 psig alebo -760 mmHg sa rovná celkovému vákuu). Väčšina meradiel meria tlak vo vzťahu k atmosférickému tlaku ako nulový bod, takže táto forma odčítania sa jednoducho označuje ako "merací tlak". Avšak, čokoľvek väčšie než celkové vakuum je technicky forma tlakov. Pre veľmi presné merania, najmä pri veľmi nízkych tlakoch, môže byť použitý merací prístroj, ktorý používa celkový vákuum ako nulový bod, čím sa udávajú hodnoty tlaku v absolútnom meradle.