prepínač toku

V zásade môže byť prepínač rozdelenia prietoku zhruba rozdelený na mechanický prietokový spínač a elektronický prietokový spínač.

Mechanickým princípom je lopatkový typ, turbínový typ, piestový typ, gravitačný typ atď.

Elektronický princíp zahŕňa tepelný spínač, elektromagnetický prietokový spínač, snímač ultrazvukových spínačov a podobne.

Prúdový spínač spustí prácu pri prúdení vody a bude odpojený, ak nedôjde k nedostatku vody alebo vody, čo znamená prehrávanie funkcie spínača a realizáciu alarmu. Zvyčajne sú k dispozícii dva káble, jeden vodič je pripojený k zdroju napájania a druhý kábel je pripojený k regulátoru alebo alarmu.